Tìm kiếm nâng cao

A00
Bệnh tả
A00.0
Bệnh tả do Vibrio cholerae 01, typ sinh học cholerae
A00.1
Bệnh tả do Vibrio cholerae 01, typ sinh học eltor
A00.9
Bệnh tả, không đặc hiệu
A01
Bệnh thương hàn và phó thương hàn
A01.0
Thương hàn
A01.1
Bệnh phó thương hàn A
A01.2
Bệnh phó thương hàn B
A01.3
Bệnh phó thương hàn C
A01.4
Bệnh phó thương hàn, không đặc hiệu
A02
Nhiễm salmonella khác
A02.0
Viêm ruột do Salmonella
A02.1
Nhiễm trùng huyết do Salmonella
A02.2
Nhiễm salmonella khu trú
A02.8
Nhiễm trùng salmonella xác định khác
A02.9
Nhiễm trùng salmonella, không đặc hiệu khác
A03
Bệnh lỵ trực khuẩn
A03.0
Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella dysenteriae
A03.1
Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella flexneri
A03.2
Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella boydii
A03.3
Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella sonnei
A03.8
Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella khác
A03.9
Bệnh lỵ trực khuẩn, không đặc hiệu
A04
Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác
A04.0
Nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột
A04.1
Nhiễm Escherichia coli gây độc tố ruột
A04.2
Nhiễm Escherichia coli xâm nhập
A04.3
Nhiễm Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột
A04.4
Nhiễm Escherichia coli đường ruột khác
A04.5
Viêm ruột do Campylobacter
A04.6
Viêm ruột do Yersinia enterocolitica
A04.7
Viêm ruột do Clostridium difficile
A04.8
Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn xác định khác
A04.9
Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định loài
A05
Nhiễm độc thức ăn do vi trùng khác, chưa phân loại nơi khác
A05.0
Nhiễm độc thức ăn do độc tố của tụ cầu
A05.1
Bệnh ngộ độc thịt (ngộ độc đồ hộp)
A05.2
Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
A05.3
Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Vibrio parahaemolyticus
A05.4
Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Bacillus cereus
A05.8
Nhiễm độc thức ăn do độc tố của vi khuẩn xác định khác
A05.9
Nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, không xác định loài
A06
Bệnh do amíp
A06.0
Bệnh lỵ amíp cấp
A06.1
Bệnh lỵ amíp đường ruột mạn tính
A06.2
Viêm đại tràng do amíp không gây hội chứng lỵ
A06.3
U do amíp đường ruột
A06.4
Áp xe gan do amíp
A06.5†
Áp xe phổi do amíp (J99.8*)
A06.6†
Áp xe não do amíp (G07*)